რატომ არ მიირთმევენ მუსლიმანები და ებრალები ღორის ხორცს? მიზეზი სულ სხვა საკითხშია

ბევრს აინტერესებს, თუ რატომ არ მიირთმევენ მუსლიმანები და ებრაელები ღორის ხორცს. უამრავისგან შეიძლება სტანდარტული პასუხის მოსმენა: „რელიგია კრძალავს“ ან „ღორი ბინძური ცხოველია“.

მაგრამ არსებობს ღორის ხორცის აკრძალვის ისტორიული ასპექტიც. ჩვენ მოგითხრობთ, თუ რატომ არ შეიძლება მუსლიმანებისთვის და იუდეველებისთვის ღორის ხორცის მიღება.

რატომ არ ჭამენ მუსლიმანები ღორის ხორცს

მართლაც, ღორის ხორცის აკრძძალვის შესახებ ყურანშიც არის ნახსენები.

ტერიტორიებზე, სადაც იუდაიზმი და ისლამი იშვა, ძალიან ცხელი კლიმატი იყო. ღორის ხორცი კი, როგორც ცნობილია, მოკლე ვარგისიანობის ვადით გამოირჩევა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ღორი ყველაფერს ჭამს, საკუთარ ფეკალიებსაც კი, მისი ხორცი შეიცავს ტრიქინელებსა და პარაზიტებს, რომლებიც უამრავ დაავადებას იწვევს. გარდა ამისა, უამრავი ბაქტერია თერმული დამუშავების დროსაც არ კვდება.

ამიტომ, ღორის ხორცის მოხმარება იწვევდა მოწამვლას, დაავადებასა და სიკვდილსაც კი. ბუნებრივია, ხალხი მიიჩნევდა, რომ ამ მოვლენებში უფრო ღმა აზრი იმალებოდა, ვიდრე ჯანმრთელობის მავნებლობა. თუ ორგანიზმიც კი არ იღებს ამ ხორცს, ესე იგი ის ეშმაკისეულია. შესაბამისად, ღორის ხორცი აიკრძალა.

ფაქტობრივად, ნებისმიერი რელიგიურ აკრძალვას მეცნიერული ახსნა აქვს. მაგალითად, იუდეველებში აკრძალულია ცხრაფეხებისა და კბორჩხალების ჭამა. ზღვის ამ ბინადრების ხორცში შხამი პრომაინი შედის.

ქაშრუთის კანონები კი კრძალავს მტაცებლის ხორცის მიღებას, რადგან ისინი ხორცისმჭამელები არიან, ე.ი. მათ ორგანიზმში დიდი ოდენობით ტოქსინებია.